ดวงใจในมนตราep7 | ถึงในละครจะฟาดฟันกันเดือดสุดๆ (ดวงใจในมนตรา)