ดวงใจในมนตรา | ใคร? คือ ผู้ที่จะมาคลายมนตรา และ ใคร? คือ มทิราตัวจริง (ดวงใจในมนตรา)