ตัวอย่าง สัมผัสพิศวง The Sense TRUE STORY The Sense True Story - พีท ทองเจือ ออกอากาศวันที่ 08-04-2562 เวลา 10.30 น. (สัมผัสพิศวง The Sense TRUE STORY)