ตัวอย่าง สัมผัสพิศวง The Sense TRUE STORY The Sense True Story - อั๋น ภูวนาท ออกอากาศวันที่ 19-02-2562 เวลา 10.15 น. (สัมผัสพิศวง The Sense TRUE STORY)